Rodzaje pomiarów

Swoim zakresem obejmujemy badania instalacji elektrycznych m.in.:
Zakres prac kontrolno-pomiarowych:
 • - pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim instalacji i urządzeń elektrycznych;
 • - pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim obwodów silnoprądowych;
 • - kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt 2;
 • - pomiary rezystancji uziemień i instalacji odgromowych;
 • - badania kabli niskiego napięcia;
 • - pomiary natężenia oświetlenia;
 • - badanie baterii kondensatorów statycznych;
 • - pomiar obciążeń instalacji;
 • - sprawdzanie doboru selektywności i poprawności działania zabezpieczeń;
 • - pomiary rezystancji izolacji i próby napięciowe rozdzielni niskiego napięcia;
 • - badania transformatorów;
Badania odbiorcze:
 • - badania odbiorcze instalacji elektrycznych,
 • - badania odbiorcze maszyn i urządzeń,
 • - protokół zgodności
 

 


Notice: Trying to get property of non-object in /home/energosky/domains/energosky.pl/public_html/old/application/modules/cms/controllers/ViewController.php on line 51

Notice: Undefined variable: calss in /home/energosky/domains/energosky.pl/public_html/old/libs/Site/View/Helper/Banner.php on line 73